Einladung: Tet Trung Thu – Mondfest – 08.10.2011

Liebe Freunde,

anlässlich dem vietnamesischen Mondfest laden wir ganz herzlich Euch und Eure Familie zu unserer Benefizveranstaltung ein.

Tết Trung Thu – Vietnamesisches Mondfest
Benefizveranstaltung zugunsten dem Hilfsfonds für Kinder in Not in der Region Aachen

Medien- und Kulturzentrum Philipp-Neri-Haus
Ahornstr. 49
52074 Aachen

Samstag 08.10.2011
Eintritt frei
16h00 Einlass
19h00 Bühnenprogramm
21h00 Laternenumzug, Löwentanz
22h00 Disco

Mit Kinderunterhaltung, buntem Bühnenprogramm (Musik, Tänze, Clown von Circus Gioco … ) und vietnamesischen Spezialitäten wird das Fest ein interessantes Programm für jedes Alter bieten. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Hilfsfond für Kinder in Not in der Region Aachen zugute.

Über Eure Beiträge für das Bühnenprogramm und jegliche Unterstützung freuen wir uns wie immer.

Các bạn thân mến,

Nhân dịp Trung Thu chúng tôi xin thân mời tất cả các anh chị, các bạn và các cháu đến tham dự Tết Trung Thu

Tết Trung Thu – Vietnamesisches Mondfest
Benefizveranstaltung zugunsten dem Hilfsfonds für Kinder in Not in der Region Aachen

Medien- und Kulturzentrum Philipp-Neri-Haus
Ahornstr. 49
52074 Aachen

Thứ bẩy 08.10.2011

16h00 Vào cửa miễn phí
19h00 Chương trình văn nghệ
21h00 Rước lồng đèn, múa lân
22h00 Disco

Bên cạnh các trò chơi trong nhà, ngoài trời, chương trình văn nghệ phong phú như múa hát, chương trình giúp vui của đoàn Circus Gioco, rước lồng đèn, còn có các món ăn thuần túy Việt Nam cùng bánh Trung Thu.
Tiền lời thu được sẽ giúp các trẻ em bị hoạn nạn vùng Aachen.

BTC rất vui mừng với sự hưởng ứng đông đảo, mọi hỗ trợ giúp đỡ về tổ chức, tham gia chương trình văn nghệ, thi tài làm thủ công v.v. của các bạn và các cháu.

Xin thân mời!

BTC Tết Trung Thu