„HELP JOON“

Im July dieses Jahres erreichte uns ein Hilferuf von DKMS, sie suchen einen Stammzellenspender für die an Blutkrebs erkranke 18-jährige Joon, da Joon ein adoptiertes vietnamesisches Mädchen ist und deshalb es ist nahezu unmöglich, einen Spender unter ihren Geschwistern zu finden.

Wir vom DVF veranstalten in Zusammenarbeit mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) eine Benefizveranstaltung mit gleichzeitiger Registrierungsaktion, bei der Ihr Euch per Abstrich der Wangenschleimhaut als potentieller Stammzellenspender registrieren lassen könnt, ein Engagement, das Leben retten kann.

Wir laden Euch ganz herzlich zu der Benefizveranstaltung
„HELP JOON“
am 23.11.2013, ab 16:30 Uhr, in der
Aula Welthaus
An der Schanz 1
52062 Aachen
ein.
Joon_flyerAußer der Registrierungsaktion gibt es vietnamesische Spezialitäten mit anschließendem geselligen Musik- und Tanzabend.
Nähere Informationen können bei der Benefizveranstaltung-Registrierung, direkt bei DKMS erfragt werden oder hier.

Wir freuen uns auf Euer Kommen.

——————————–

Tháng Bảy năm nay, hội DVF nhận được lời kêu gọi sự giúp đỡ của DKMS (Deutsche Knockenmarkspenderdatei) để tìm một nhà hiến tặng tế bào gốc cho cô bé Joon 18 tuổi bị ung thư máu. Joon được nhận làm con nuôi từ Việt Nam và vì thế không có ai trong gia đình cha mẹ nuôi của em có tế bào tương thích với em. Hội DVF cùng với DKMS hợp tác tổ chức một buổi từ thiện „HELP JOON“ phối hợp với việc đăng ký để hiến tặng tế bào gốc.

Chi tiết cũng như các thắc mắc về việc hiến tế bào sẽ được DKMS trình bày tường tận hôm đó. Các anh chị cũng có thể liên lạc trực tiếp với cái chi nhánh của DKMS trên toàn nước Đức để tìm hiểu thêm hoặc xem giải thích thêm về chương trình từ thiện này cũng như cách thức đăng ký tặng tế bào gốc ở đây.

Buổi từ thiện „HELP JOON“ sẽ được tổ chức vào ngày 23.11.2013, từ 16:30h tại

Aula Welthaus
An der Schanz 1
52062 Aachen

Ngoài chương trình đăng ký hiến tặng tế bào gốc còn có thức ăn Việt nam và chương trình ca nhạc khiêu vũ.
Thân mời các anh chị đến tham gia buổi từ thiện này, không nhất thiết là để hiến tế bào mà có thể chỉ là đến chung vui, truyện trò với nhau trong một không khí thân mật, tương ái.

Hội DVF trân trọng kính mời.