Mùa mưa – saison de la pluie – Regenzeit

Việt Nam, đất của nước. Nơi con người cộng sinh với đất với nước tự ngàn đời. Không phải tự dưng, người việt gọi quê hương của mình bằng hai chữ linh thiêng… Weiterlesen