Einladung: Neujahrsfeier, 28.02.2015

Liebe Freunde, anlässlich der vietnamesischen Neujahrsfeier „Jahr der Ziege“ 2015 laden wir ganz herzlich alle zu unserer Benefizveranstaltung ein.
Samstag, 28.02.2015, ab 17:00 Uhr,
Aula 2 der RWTH Aachen, Ahornstrasse 55
Eintritt: frei
————————–
Các bạn thân mến, nhân dịp đầu xuân Hội Thân Hữu Đức Việt (DVF) thân mời các bạn tham dự đêm văn nghệ từ thiện mừng Tết Ất Mùi 2015, được tổ chức ngày
Thứ Bẩy, 28.02.2015, bắt đầu 17:00 giờ,
Aula 2 RWTH Aachen, Ahornstrasse 55
Vào cửa miễn phí
Tiền lời thu được sẽ dùng giúp đỡ các trẻ em khốn khó bên Việt Nam.
Tetfest DVF 2015
Tetfest DVF 2015r