DVF spendet Wasserbrunnen in Ca Mau – DVF giúp khoan giếng ở Cà Mau

DVF spendet Wasserbrunnen in Ca Mau

Ein Teil aus dem Erlös vom Tetfest 2014 ging an das von der humanitären Hilfsorganisation Từ Thiện Minh Tâm (TTMT) initiierte Projekt „Wasserbrunnen in ländlichen Gebieten“, wo auch ein langjähriges DVF-Mitglied, Herr Ho Duc Le, aktiv mitarbeitet.

In den ländlichen Regionen haben die Menschen, vor allem in der Trockenzeit, kaum sauberes Trinkwasser. Menschen, die über keinen Brunnen verfügen, müssen ihren täglichen Wasserbedarf aus den verschmutzten Bächen oder Flüssen holen. Viele haben ihre Dörfer verlassen.

Mit TTMT und freiwilligen Helferinnen und Helfern vor Ort hat Herr Le die Lage analysiert. Wenn es eine nachhaltige Quelle für frisches Wasser existiert, können dort Ackerbau, Fischzucht betrieben werden. Das Wasser aus einer Tiefe von etwa 100 Metern kann durch einen Brunnen manuell hochgepumpt werden. Das Wasser wird von Hand gepumpt, weil in den ländlichen Gebieten kaum Strom gibt oder die dort lebenden Menschen den Strom nicht bezahlen können.

Das Projekt plant den Bau von 15 Brunnen in Phase 1 bis Januar 2015 und 15 Brunnen in Phase 2 bis Mai 2015. Die Kosten pro Brunnen (bohren, Rohr, Handpumpe anbringen etc.) beträgt etwa 4.000.000 VND.

Aufgrund der Spende von DVF können somit 4 Brunnen angelegt werden. DVF dankt – im Namen der Hilfeempfängern – allen Mitgliedern und Freunden für diese Unterstützung.

gieng03

DVF giúp khoan giếng ở Cà Mau

Năm 2014 hội DVF đã xuất ra một phần từ tiền lời tổ chức tết để ủng hộ hội đoàn Từ Thiện Minh Tâm (TTMT) mà trong đó có anh Hồ Đức Lê, một người đã gắn bó rất lâu với DVF, là người trực tiếp tham gia những chương trình giúp đỡ thiện nguyện của hội TTMT.

Với số tiền giúp đỡ của DVF, hội TTMT đã đóng góp vào chương trình khoan giếng tại vùng sâu nước lợ ở Cà Mau. Vấn đề nước ngọt đối với dân ở đây, nhất là vào mùa nắng, vất vả và tốn nhiều thời giờ. Thậm chí có khi họ phải bỏ đi nơi khác, làm những nghề tạm bợ để sinh sống. Khi có được nguồn nước ngọt bền vững, người dân được lợi rất nhiều thời giờ để dành cho canh tác trồng trọt, đánh bắt cá tôm v.v.

Giếng khoan là kỹ thuật lấy nước từ độ sâu khoảng 100 mét. Nước được bơm lên bằng tay, vì người dân được trợ giúp thường ở trong vùng sâu, điện không tới hoặc không có khả năng trả tiền điện. Chi phí mỗi giếng khoan (khoan, đặt ống, gắn bơm tay v.v..) là 4.00.000 VND.

Cụ thể chương trình ở Cà Mau hiện giờ đang xong đợt 1 gồm 15 giếng. Đợt 2 cũng dự trù 15 giếng (trong đó tính DVF tài trợ 4 giếng x 4.00.000 = 16.000.000, hiện đã có tài trợ cho 4 giếng khác, còn thiếu cho 7 giếng nữa) sẽ hoàn thành khoảng tháng 1/2015.

Ngày 8/11/2014 Anh Lê cùng hội TTMT đã đi nghiệm thu 15 giếng nước ở huyện Ngọc Hiển – Cà Mau là vùng ngập mặn, toàn sình lầy, đi tới phải dùng canô hoặc vỏ lãị. Từ bến tàu Năm Căn phải đi 1 tiếng mới tới nơi. Ở chỗ khuất nẻo như vậy, người dân sống chủ yếu bằng đánh bắt hoặc làm đìa nuôi tôm cá.

Trong hình là một gia đình gồm 7 nhân khẩu, Có một giếng nước giúp họ đỡ rất nhiều việc phải đi xin nước (mùa khô có khi người ta còn không cho !) để dành thời gian đó cho việc làm lụng, đánh bắt cá tôm.

DVF xin chuyển lời cám ơn của anh Lê và hội TTMT cùng những người khốn khó đã được nhận những giúp đỡ này đến hội viên, thân hữu của DVF.

gieng01a