Bericht vOran-Projekt – Tường trình về việc cứu trợ trực tiếp – 08/2014

Bericht vOran-Projekt – Tường trình về việc cứu trợ trực tiếp – 08/2014

Mit einem Teilerlös vom Neujahrfest 2014 in Höhe von 1.500,00 € wurde das vom DVF selbst initiierte Hilfsprojekt „vor Ort Hilfe, die ankommt“ (vOran) unterstützt.

Als vOran-Beauftragter hat Herr Dy im July 2014 im Dorf Tĩnh Yên (etwa 40km von Da Nang) einige Kinder und deren Familien besucht, um sich selbst ein Bild über ihre Hilfsbedürftigkeit machen zu können.

Direkthilfe2Fall 1: Hồ Anh Tuấn, 7J, 1. Klasse, kein Vater, Mutter ist Bäuerin. Die Familie ist äußert arm, ihre Unterkunft war eine Spende von der Dorfgemeinschaft.

Direkthilfe1Fall 2: Tăng Văn Hoàn, 10J, 4. Klasse, Vater verstorben, Mutter schwerkrank, älterer Bruder geistig behindert, Schwester geht nicht zur Schule, weil nicht genug Geld da ist.

Insgesamt konnten 22 SchülerInnen mit Stipendien für ein Grundschuljahr zu je 36,40 € Essenzuschuss für ein Schuljahr (9 Monate), bestehend aus 5kg Reis und 15 Schnellsuppentüten pro Monat im Wert von ca. 2,92 € monatlich, unterstützt werden (Details zu den Spendenausgaben sowie eine Liste der Kinder, die diese Direkthilfe bekommen haben sind hier).

Die Stipendien werden beim Schulbeginn am 05.09.2014 den Kindern direkt übergeben. Herr Quynh wird alle 2 Monate den Reis und die Nudeln austeilen.

Es ist für uns kaum vorstellbar, unter welchen Umständen die Kinder in Tĩnh Yên leben. Trotzdem ist es ihr größter Wunsch, die Schule besuchen zu können. Um das vOran-Projekt und somit die hilfsbedürftigen Kinder weiterhin unterstützen zu können, damit sie nicht nur ein Jahr lang die Schule besuchen, sondern mindestens den Grundschulabschluss erwerben können, sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. Wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten, spenden Sie bitte

  • auf das Deutsch-Vietnamesischer Freundeskreis e.V. Spendenkonto

Kontoinhaber: Deutsch-Vietnamesischer Freundeskreis e.V.
Bankleitzahl:   3905000, Sparkasse Aachen
Konto:             1070387467
IBAN:              DE36 3905 0000 1070 3874 67
BIC:                 AACSDE33XXX
Verwendungszweck: vOran-Direkthilfe

Schenken Sie den Kindern in Vietnam einen Traum!

 

Tường trình về việc cứu trợ trực tiếp 08/2014

Chương trình cứu trợ trực tiếp của hội DVF (vOran „vor Ort Hilfe, die ankommt“) đã nhận được một phần của tiền lời thu được từ buổi tổ chức Tết vừa qua là 1.500,00 €.

Tháng bảy vừa qua anh Dy đã thay mặt hội đến tận thôn Tĩnh Yên (cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 km) thăm các gia đình nghèo để biết rõ hơn về hoàn cảnh khốn khó cần được trợ giúp của các em học sinh nghèo tại đây.

Tổng cộng có tất cả 22 học sinh được nhận giúp đỡ trực tiếp của hội DVF là 36,40 € tiền học bổng và phụ cấp ăn trưa 2,92 € một tháng (5kg gạo và nửa thùng mì gói) cho một năm tiểu học (9 tháng). Chi tiết xin xem ở đây.

vOran1  Vào ngày khai trường 05.09.2014 vừa qua anh Quỳnh đã trao học bổng cho các em. Và cứ 2 tháng một lần các em sẽ được trực tiếp phát gạo và mì gói.

vOran2Hoàn cảnh của các em tại thôn Tĩnh Yên rất đáng thương. Tất cả 22 em được nhận học bổng đều mồ côi cha hoặc mẹ. Chưa kể người cha hoặc mẹ còn lại của các em đa số đều mang bệnh và các em ngoài giờ học phải đi mót lúa, làm công, để phụ giúp gia đình. Có nhiều em phải bỏ học vì nhà quá nghèo. Nhưng các em vẫn mong muốn được đến trường và luôn cố gắng để đạt được kết quả học tập cao.

Để giúp các em có hoàn cảnh khốn khó này tiếp tục được đi học, ít ra là hết bậc tiểu học để các em có một số vốn văn hoá căn bản, hội DVF hoàn toàn trông cậy vào lòng hảo tâm của các bạn.

Nếu các bạn muốn hỗ trợ cho chương trình giúp đỡ trực tiếp này của hội DVF xin vui lòng đóng góp vào quỹ quyên góp tài trợ của hội qua:

  • Kontoinhaber: Deutsch-Vietnamesischer Freundeskreis e.V.

Kontoinhaber: Deutsch-Vietnamesischer Freundeskreis e.V.
Bankleitzahl:   3905000, Sparkasse Aachen
Konto:             1070387467
IBAN:              DE36 3905 0000 1070 3874 67
BIC:                 AACSDE33XXX
Verwendungszweck: vOran-Direkthilfe

Hội DVF thành thật cám ơn các bạn giúp trẻ em nghèo ở Việt Nam có cơ hội đạt được ước mơ đến trường.

vOran3