Video: Tet-Fest 2014

– Múa Rồng & Hoạt Cảnh Mở Màn – Eröffnungsstück

– Múa Quạt – Fächertanz

– Múa Đèn – Lampentanz

– Trình Diễn Áo Dài

– Chiếc Áo Bà Ba

– Xuân Ca

– Chung Vô Diệm

– Múa Nón – Strohhuttanz

– Thu Hiền – Vùng Trời Bình Yên Tet 2014

– Múa Sạp

– GeeStylers