Sinh họat tháng 6.2010 tại Aachen

– 19.6 Thứ Bảy : Cafe-Bar-Lounge từ 19.00 tại Che-Haus: Cocktail, Bier, cafe VN… Xem đá banh (WM) màn ảnh lớn, karaoke…
– 20.6 Chúa nhật : Ngày thể thao Sporthalle RWTH Aachen
– 27.6 Chú nhật : Multikultifest Kennedy-Park Aachen (DVF có gian hàng)