Mùa mưa – saison de la pluie – Regenzeit

Việt Nam, đất của nước.
Nơi con người cộng sinh với đất với nước tự ngàn đời.
Không phải tự dưng, người việt gọi quê hương của mình bằng hai chữ linh thiêng : đất-nước .
Câu chuyện đưa ta về một ngôi làng trên cao nguyên, nơi người dân trồng lúa đã từ hàng ngàn năm . Bỗng một ngày họ tìm cách tăng thêm vụ mùa, nghĩ rằng có thể làm chủ được mưa gió của đất trời. Sau khi cầu khẩn thần mưa, cư dân thay thế những động tác cổ truyền bằng những cử động hiện đại. Họ tin rằng sự hiện đại sẽ giúp đạt những năng xuất lúa gạo ngày càng nhiều, càng cao .
Nhưng thiên nhiên không hài lòng vì sự khai thác vô bờ ấy. Thần nước nổi cơn thịnh nộ. Những cơn mưa đổ xuống không dứt. Nước sông dâng tràn bờ, chìm lấp hết cả mùa màng. Những con đê, bờ ruộng không còn ngăn cản được dòng nước của sự trừng phạt. Người dân chỉ được cứu vớt khi trở về với tinh thần trách nhiệm của mình, biết tôn trọng thiên nhiên nuôi dưỡng mình.
Mùa mưa, một vũ đạo của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp kết hợp những điệu múa cổ truyền và đương đại, cùng dàn gõ và âm thanh electro.
Nhạc : Tha Trickaz và Vim Cortez

// saison de la pluie
Regenzeit

Vietnam ist ein Wasserland. Die Menschen, das Wasser und die Erde leben in Osmose. Es ist nicht erstaunlich, dass das Heimatland mit diesen zwei Wörtern bezeichnet wird: đất nước (Erde-Wasser).
In den Hochebenen, im Zentrum des Landes, läuft ein Bergdorf, das den Reis seit Jahrtausenden anbaut, mit den Ernten um die Wette und glaubt auf diese Art und Weise, den Lauf der Jahreszeiten beherrschen zu können.

Nachdem sie sich auf das Genie des Regens berufen haben, denken sich die Einwohner neue Rituale aus, um immer größere Erträge zu bekommen

Aber die Natur ist aufsässig und der unzufriedene Herrscher der Gewässer, der mitschuldig an einer unangemessenen Ausbeute gemacht wird, löst dann ihren Zorn aus.
Ein sintflutartiger Regen lässt dann den Fluss aus seinem Bett herauslaufen und wird die Ernten überfluten… Dämme, und Wälle sind nicht ausreichend; die Menschen erreichen ihr Heil nur durch ihre Verantwortung für und den Respekt vor der Natur.

„Regenzeit“ ist eine Kreation des UJVF, in der traditionelle und zeitgenössische Tänze, Perkussionen und elektronische Töne sich vermischen.

Musik von Tha Trickaz und VimCortez